ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Drogi

Firma ATA-Technik oferuje kompleksową realizację robót, począwszy od przygotowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń, realizację, skończywszy na uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Jesteśmy gotowi sprostać Państwa oczekiwaniom wykonując drogi, place parkingi o nawierzchni zarówno bitumicznej jak i z betonowej i kamiennej kostki brukowej czy kruszywa.