ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Oczyszczalnie

Firma ATA –TECHNIK oferuje realizację nowych oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości wraz z rozruchem technologicznym do osiągnięcia projektowanych parametrów, jakie wymagane są pozwoleniem wodno-prawnym. Wykonujemy także modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków, zarówno w celu zwiększenia ich przepustowości, jak i nowoczesności technologii oczyszczania oraz gospodarki osadowej.

Efektem kilkunastoletniej działalności firmy jest około czterdziestu wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków, położonych na terenie całego kraju.

Firma proponuje również realizację przemysłowych oczyszczalni ścieków. Wykonane przez nas oczyszczalnie  to przede wszystkim niezawodność eksploatacji, trwałość i efektywność. 

Firma ATA-TECHNIK posiada również rozwiązanie oczyszczalni ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, które otrzymało wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie.