ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

O nas

Firma ATA-TECHNIK  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna (S.K.A.) jest średniej wielkości przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1986 roku. Na początku swojej działalności skupiało się przede wszystkim na realizacji gazociągów średniego i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz robót wodociągowo – kanalizacyjnych, czy ciepłowniczych.

Obecnie przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa są przede wszystkim usługi budowlane – montażowe we wszystkich sektorach budownictwa obejmujące w szczególności: 

 • generalnego wykonawstwa robót inżynieryjnych, 
 • budownictwa ochrony środowiska jak:
  • kompleksowa realizacja obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia wody, 
  • eksploatacja i bieżąca obsługa powierzonych obiektów oczyszczania ścieków i stacji uzdatniania wody,
  • budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, pompowni, przepompowni i tłoczni, 
  • odwodnienia, melioracje i rekultywacje terenów,
  • zagospodarowania i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
 • kompleksową realizację hal przemysłowo – magazynowych i przeróbki odpadów (ZPO)
 • obiekty użyteczności publicznej w tym obiektów mieszkaniowych i oświatowych, 
 • budowy stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z rur PE, 
 • kompleksową realizację ekologicznych kotłowni na paliwo gazowe (projekt – montaż – uruchomienie – serwis), 
 • wykonawstwa instalacji gazowych i cieplnych w obiektach publicznych, mieszkalnych i przemysłowych,
 • budowy i renowacji śluz, kanałów, cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych, 
 • konstrukcje budowlane dla farm wiatrowych i jej niezbędnej doziemnej infrastruktury technicznej,
 • budownictwo komunikacyjne obejmujące ulice, drogi, place i inne obiekty inżynieryjno – komunikacyjne.,
 • budowa, przebudowa i remont dróg.

Powyższe usługi realizowane są kompleksowo w systemie projektuj – buduj, buduj włącznie z rozruchem i serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym na życzenie klienta.

Ponadto spółka oprócz usług budowlano montażowych prowadzi działalność w zakresie:

 • zimowego utrzymania dróg,
 • inspekcja telewizyjna kanałów, 
 • świadczenia usług sprzętem budowlanym,
 • naprawy sprzętu budowlanego, rolniczego,
 • handlu hurtowego, detalicznego wraz ze sprzedażą nowych maszyn, urządzeń oraz sprzętu rolniczego
  i budowlanego polskich i zagranicznych producentów (www.gramowscy.pl)
 • handlu hurtowego, detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów samochodowych (www.gramowscy.pl)
 • świadczenia usług serwisowych oraz gwarancyjnych maszyn oraz sprzętu rolniczego i budowlanego.

Swoim zasięgiem prac, przedsiębiorstwo objęło rejon całego kraju. Własna baza transportowo-sprzętowa zapewnia dużą mobilność i pozwala na sprawną realizację zadań na placach budów oddalonych o setki kilometrów od siedziby przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo ma też ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym. Dobre kontakty z władzami samorządowymi owocują wzajemnie korzystną pomocą i współpracą w wielu dziedzinach. Firma stara się wspierać inicjatywę lokalną, a wszędzie tam gdzie realizowane są przez ATA-TECHNIK inwestycje, organizacje lokalne skupione w kołach samorządowych i jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, kluby sportowe, jednostki straży pożarnej, ośrodki upowszechniania kultury) oraz obiekty zabytkowe w tym kościoły niejednokrotnie są wspomagane materialnie oraz poprzez świadczone przez pracowników i sprzęt przedsiębiorstwa prace pomocnicze.