ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje24.10.2023 – Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • Inwestor: gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
 • Data rozpoczęcia: 24.10.2023
 • Data zakończenia: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 7 893 153,93 PLN


03.10.2023 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa lokalnej oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączami w miejscowości Rybocice, Świecko

 • Inwestor: Gmina Słubice, ul. Akademica 1, 69-100 Słubice
 • Data rozpoczęcia: 03.10.2023
 • Data zakończenia: 17 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 12 715 815,28 PLN


12.07.2023 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowoszów w systemie zaprojektuj i wybuduj

 • Inwestor: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
 • Data rozpoczęcia: 12.07.2023
 • Data zakończenia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 6 458 524,77 PLN


10.07.2023 – Budowa, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew

 • Inwestor: Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
 • Data rozpoczęcia: 10.07.2023
 • Data zakończenia: 10.08.2024
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 2 097 958,44 PLN


28.04.2023 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko

 • Inwestor: Miasto Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 • Data rozpoczęcia: 28.04.2023
 • Data zakończenia: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 1 499 559,17 PLN


27.04.2023 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych

 • Inwestor: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
 • Data rozpoczęcia: 27.04.2023
 • Data zakończenia: 27.04.2026
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 21 177 685,36 PLN


21.11.2022 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

 • Inwestor: Gmina Szamocin, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin
 • Data rozpoczęcia: 21.11.2022
 • Data zakończenia: 31.12.2024
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 20 948 563,69 PLN


04.10.2022 – Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice

 • Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
 • Data rozpoczęcia: 04.10.2022
 • Data zakończenia: 03.03.2024
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 8 302 895,08 PLN


04.10.2022 – Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie

 • Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
 • Data rozpoczęcia: 04.10.2022
 • Data zakończenia: 03.03.2024
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 5 805 675,98 PLN


04.10.2022 – Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo

 • Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
 • Data rozpoczęcia: 04.10.2022
 • Data zakończenia: 03.03.2024
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia: 4 219 394,46 PLN