ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje05.08.2022 – Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew

 • Inwestor:   Gmina Dobiegniew z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
 • Data rozpoczęcia: 05.08.2022
 • Data zakończenia: 31.10.2023
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe, konstrukcyjno – budowlane, projektowe
 • Wartość zamówienia: 38 985 456,00 PLN


04.05.2022 – Rozbudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dębicz

 • Inwestor: Gmina Kramsk; Ul. Chopina 12; 62-511 Kramsk
 • Data rozpoczęcia: 04.05.2022
 • Data zakończenia: 04.07.2023
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 15 990 000,00 PLN


06.04.2022 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

 • Inwestor:   Gmina Mieszkowice; Ul. Fryderyka Chopina 1; 74-505  Mieszkowice
 • Data rozpoczęcia: 06.04.2022
 • Data zakończenia: 31.05.2023
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 6 450 000,00 PLN


05.04.2022 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

 • Inwestor: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
 • Data rozpoczęcia: 05.04.2022
 • Data zakończenia: 05.06.2023
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 6 180 000,00 PLN


23.02.2022 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec

 • Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie; ul. Dąbrowskiego 16; 89-350 Miasteczko Krajeńskie
 • Data rozpoczęcia: 23.02.2022
 • Data zakończenia: 31.03.2023
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 3 434 720,89 PLN


23.02.2022 – Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń-Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody

 • Inwestor: Gmina Krzywiń; Ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń
 • Data rozpoczęcia: 23.02.2022
 • Data zakończenia: 23.04.2023
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 4 717 941,75 PLN25.06.2021 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)

 • Inwestor: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółką z o.o.; ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki
 • Data rozpoczęcia: 25.06.2021
 • Data zakończenia: 28.01.2022
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 4 059 519,15 PLN


05.08.2020 – Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. Etap I/Faza 2

 • Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna; ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
 • Data rozpoczęcia: 05.08.2020
 • Data zakończenia: 05.11.2021
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 17 967 763,69 PLN


06.12.2019 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie

 • Inwestor: Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie ul. Gdańskiej 48,; 67-700 Czarnków
 • Lokalizacja: Czarnków
 • Data rozpoczęcia: 06.12.2019
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 4 919 807,07 PLN


27.08.2019 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów WIkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 • Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51
 • Data rozpoczęcia: 27.08.2019
 • Data zakończenia: 27.08.2019
 • Rodzaj wykonywanych prac: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
 • Wartość zamówienia: 8 598 036,60 PLN