ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.01.2016 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ryczywół

  • Inwestor: Gmina Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
  • Lokalizacja: Gmina Ryczywół
  • Data rozpoczęcia: 01.01.2016
  • Data zakończenia: 31.12.2016
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstw
  • Wartość zamówienia: 710 135,00 PLN