ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.04.1995 – Budowa gazociągu średniego ciśnienia we wsi Pobórka Mała i Pobórka Wielka wraz z przyłączami

  • Pełna nazwa: Budowa gazociągu średniego ciśnienia we wsi Pobórka Mała i Pobórka Wielka wraz z przyłączami. Gazociąg o łącznej długości 8 910mb
  • Inwestor: Urząd Gminy Ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie
  • Lokalizacja: Wieś Pobórka Mała i Pobórka Wileka
  • Data rozpoczęcia: 01.04.1995
  • Data zakończenia: 31.03.1996
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 466 563,00 PLN