ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.06.1998 – Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie o przepustowości Q=700 m3/d

  • Inwestor: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa
  • Data rozpoczęcia: 01.06.1998
  • Data zakończenia: 30.12.2000
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne, technologiczne