ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.06.2004 – Budowa wodociągu tranzytowego DN 80 Kadłubiec – Dolna zasilającego miejscowość Dolna w wodę o wymaganych parametrach jakościowych wraz z przyłączami

  • Inwestor: Gmina Leśnica,  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
  • Data rozpoczęcia: 01.06.2004
  • Data zakończenia: 23.06.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe