ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.09.1996 – Budowa gazociągu PE średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie miejscowości Budzyń

  • Pełna nazwa: Budowa gazociągu PE średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie miejscowości Budzyń. Gazociąg o łącznej długości 1 165mb
  • Inwestor: Urząd Gminy Budzyń 64-840 Budzyń
  • Lokalizacja: Budzyń
  • Data rozpoczęcia: 01.09.1996
  • Data zakończenia: 30.09.1996
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne