ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.10.2001 – Gimnazjum Budzyń

  • Pełna nazwa: „Budowa gimnazjum w Budzyniu przy ul. Rogozińskiej – działka nr 996/1 ; nr 997”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wszystkich branż tj. budowlanej, instalacyjnej wod.-kan., c.w, c.o, elektrycznej, gazowej i zagospodarowaniem terenu związanych z budową gimnazjum.
  • Inwestor: Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
  • Lokalizacja: Budzyń
  • Data rozpoczęcia: 01.10.2001
  • Data zakończenia: 31.05.2003
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, sanitarne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne
  • Wartość zamówienia: 5 161 324,00 PLN