ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

01.12.1999 – Kanalizacja deszczowa Zlewnia I Suchy Las – Złotniki

  • Inwestor: Gmina Suchy Las,  ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
  • Data rozpoczęcia: 01.12.1999
  • Data zakończenia: 30.08.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 946 653,84 PLN