ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.02.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji, przepompowniami i zasilaniem energetycznym do przepompowni na terenie wsi Marcinki, Ignaców gmina Kobyla Góra

  • Inwestor: Gmina Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1, 63 – 507 Kobyla Góra
  • Data rozpoczęcia: 02.02.2005
  • Data zakończenia: 20.06.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 1 466 201,50 PLN