ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.06.2004 – Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi – I i II etap, o przepustowości Qdśr=1370 m3/d

  • Inwestor: Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
  • Data rozpoczęcia: 02.06.2004
  • Data zakończenia: 10.10.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 4.440.002,48 PLN