ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.06.2004 – Uzupełnienie istniejącej infrastruktury przez budowę grawitacyjno – ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w sołectwach Warszowice i Krzyżowice w Gminie Pawłowice wraz z budową przepompowni sieciowych – inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE PL0008.05.05.0060

  • Inwestor: Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  • Data rozpoczęcia: 02.06.2004
  • Data zakończenia: 30.09.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 6 420 724,25 PLN