ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.06.2016 – Łódź – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej od ul. Rokitny do ul. Michałowicza w Łodzi”

  • Pełna nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej od ul. Rokitny do ul. Michałowicza w Łodzi”
  • Inwestor: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp z o.o. ul. Piotrkowska 190
  • Lokalizacja: Łódź
  • Data rozpoczęcia: 29.06.2015
  • Data zakończenia: 29.01.2016
  • Forma realizacji: Główny wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 1 953 715,05 PLN