ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.07.2010 – „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o., ul. Staszica 41 A, 64-600 Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 02.07.2010
  • Data zakończenia: 09.03.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 13 268 308,42 PLN