ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

02.11.1999 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 650 m3/d  w m. Tuczno

  • Inwestor: Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  • Data rozpoczęcia: 02.11.1999
  • Data zakończenia: 29.06.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 2 501 534,95 zł