ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

03.04.2006 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rynek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Pocztowa, Reja, Żeromskiego w Leśnej

  • Inwestor: Gmina Leśna, Rynek 19, 59-820 Leśna
  • Data rozpoczęcia: 03.04.2006
  • Data zakończenia: 20.12.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne