ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

03.06.2004 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piasek, Śmiertny Dąb gm. Janów – PL 0008.05.05.0066

  • Inwestor: Gmina Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
  • Data rozpoczęcia: 03.06.2004
  • Data zakończenia: 15.09.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne