ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

03.10.2023 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa lokalnej oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączami w miejscowości Rybocice, Świecko

  • Inwestor: Gmina Słubice, ul. Akademica 1, 69-100 Słubice
  • Data rozpoczęcia: 03.10.2023
  • Data zakończenia: 17 miesięcy od daty zawarcia umowy
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 12 715 815,28 PLN