ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

04.04.2004 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie – Lubomyślu o konstrukcji żelbetowej i wydajności 1800 m3 / dobę

  • Inwestor: Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
  • Data rozpoczęcia: 04.04.2004
  • Data zakończenia: 31.12.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty technologiczne
  • Wartość zamówienia: 6 903 900,00 PLN