ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

04.05.2022 – Rozbudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dębicz

  • Inwestor: Gmina Kramsk; Ul. Chopina 12; 62-511 Kramsk
  • Data rozpoczęcia: 04.05.2022
  • Data zakończenia: 04.07.2023
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 15 990 000,00 PLN