ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

04.07.2003 – Budowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z przepompowniami ścieków P-1 i P-2, rurociągami tłocznymi i przykanalikami w miejscowości Gorzewo-Ryczywół – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
  • Data rozpoczęcia: 04.07.2003
  • Data zakończenia: 24.11.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty elektryczne
  • Wartość zamówienia: 1 239 976,78 PLN