ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

04.10.2022 – Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo

  • Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
  • Data rozpoczęcia: 04.10.2022
  • Data zakończenia: 03.03.2024
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 4 219 394,46 PLN