ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

04.12.2014 – Śluza Rędzin II

  • Pełna nazwa: Przystosowanie komór śluz na stopniu Rędzin do przepuszczania wód powodziowych – przepływ kontrolny (II umowa).
  • Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / Sinohydro Corporation Limited Oddział w Polsce ul. A. Słonimskiego, Wrocław
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Data rozpoczęcia: 04.12.2014
  • Data zakończenia: 15.09.2015
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlane hydrotechniczne
  • Wartość zamówienia: 6 962 650,00 PLN