ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.04.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Długa, Różana, Brzozowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Marchlewskiego, Tęczowa, Wiosenna, Pogodna, Słoneczna, Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. – II Etap – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14, 64 – 761 Krzyż Wielkopolski
  • Data rozpoczęcia: 05.04.2005
  • Data zakończenia: 29.07.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne