ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.04.2022 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

  • Inwestor: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
  • Data rozpoczęcia: 05.04.2022
  • Data zakończenia: 05.06.2023
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 6 180 000,00 PLN