ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.07.2010 – Kanalizacja sanitarna „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”

  • Pełna nazwa: „OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ – AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO – HUBY I WOLSKO”: w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosi: 33.244,4 mb.
  • Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, przy ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie,
  • Lokalizacja: BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO – HUBY, WOLSKO
  • Data rozpoczęcia: 05.07.2010
  • Data zakończenia: 27.06.2013
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne