ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.08.2015 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Grottgera w Trzciance”

  • Inwestor: Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka
  • Data rozpoczęcia: 05.08.2015
  • Data zakończenia: 30.08.2016
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, drogowe
  • Wartość zamówienia: 1 553 444,88 PLN