ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.08.2020 – Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. Etap I/Faza 2

  • Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna; ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
  • Data rozpoczęcia: 05.08.2020
  • Data zakończenia: 05.11.2021
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 17 967 763,69 PLN