ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.08.2022 – Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew

  • Inwestor:   Gmina Dobiegniew z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
  • Data rozpoczęcia: 05.08.2022
  • Data zakończenia: 31.10.2023
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe, konstrukcyjno – budowlane, projektowe
  • Wartość zamówienia: 38 985 456,00 PLN