ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.09.2022 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie 9-u Rejonów Dróg Wojewódzkich, Część IX– RDW Złotów

  • Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51
  • Data rozpoczęcia: 15.10.2022
  • Data zakończenia: 15.04.2026
  • Rodzaj wykonywanych prac: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
  • Wartość zamówienia: 17 866 396,80 PLN