ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.10.2010 – Kanalizacja sanitarna Strzelce Opolskie

  • Pełna nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”- Kontrakt 1, 2, 3 i 4. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej bez przyłączy: 34 851,80 mb., Przepompownie ścieków – 11 kpl.
  • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10
  • Lokalizacja: Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Grodzisko
  • Data rozpoczęcia: 05.10.2010
  • Data zakończenia: 30.10.2013
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne