ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

06.04.2022 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

  • Inwestor:   Gmina Mieszkowice; Ul. Fryderyka Chopina 1; 74-505  Mieszkowice
  • Data rozpoczęcia: 06.04.2022
  • Data zakończenia: 31.05.2023
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 6 450 000,00 PLN