ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

06.06.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy-Kowanówko-Rożnowo – II Etap ochrony zlewni wód rzeki Wełny

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 06.06.2005
  • Data zakończenia: 21.06.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 2 447 651,09 PLN