ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

06.06.2011 – Kanalizacja sanitarna w m. Rogoźno, Garbatka i Ruda

  • Pełna nazwa: ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: ROGOŹNO, GARBATKA I RUDA, WRAZ Z SEPARATORAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI: ROGOŹNO, w ramach zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”. Przedmiot zamówienia obejmował: Zadanie 1 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogoźno, Garbatka i Ruda w pełnym zakresie: sieć grawitacyjna od Ø 160 mm do Ø 400 mm o długości 18,685,5 km, Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S – DN 160×4,7 mm (przyłącza) – 3652,0 m, sieć tłoczna o długości 3,219,5 km. – przepompownie – 9 szt. Zadanie 2 – budowa 12 separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny w Rogoźnie wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej w pełnym zakresie. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 246,5 m
  • Inwestor: ORLE MONT-BUD Sp. z o.o., ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno
  • Lokalizacja: ROGOŹNO, GARBATKA, RUDA
  • Data rozpoczęcia: 06.06.2011
  • Data zakończenia: 30.09.2013
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne