ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

06.07.2016 – Śrem – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie

  • Pełna nazwa: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie
  • Inwestor: Śremskie Wodociągi sp z o.o. Ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
  • Lokalizacja: Śrem
  • Data rozpoczęcia: 06.07.2016
  • Data zakończenia: 15.11.2016
  • Forma realizacji: Wynonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 1 131 299,67 PLN