ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

07.02.2007 – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wejherowo w zakresie IA – Bolszewo i IB Gościcino

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni,
    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
  • Data rozpoczęcia: 07.02.2007
  • Data zakończenia: 06.11.2008
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 3.544.135,85 EURO