ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

07.07.2008 – SUW Pręgowo

  • Pełna nazwa: Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody z Ujęcia Wody w Pręgowie w Gminie Kolbudy o wydajności 390 m3/h.
  • Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., Gdańsk, ul. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
  • Lokalizacja: Pręgowo w Gminie Kolbudy
  • Data rozpoczęcia: 07.07.2008
  • Data zakończenia: 27.10.2010
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty konstrukcyjno – budowlane, sanitarne, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 4 789 863,00 €