ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

07.10.2002 – Budowa dwóch (2 szt.) oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Balice i Niegoszowice, każda o przepustowości 800 m3/dobę wraz z przynależnymi obiektami i rurociągami odprowadzającymi ścieki oczyszczone

  • Inwestor: Gmina Zabierzów, ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów
  • Data rozpoczęcia: 07.10.2002
  • Data zakończenia: 10.09.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 5.994.873,94 PLN