ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

08.03.2004 – Budowa kolektora sanitarnego z rur kamionkowych fi 600 mm w ulicy Słupskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Izbickiej do rejonu ul. Wirskiej w Poznaniu

  • Inwestor: AQUANET Poznań, Dolna Wilda 126, 61-477 Poznań
  • Data rozpoczęcia: 08.03.2004
  • Data zakończenia: 12.07.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 837 017,66 PLN