ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

08.05.2003 – „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Miały i Potrzebowice ze stacji wodociągowej w Wieleniu”

  • Inwestor: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
  • Data rozpoczęcia: 08.05.2003
  • Data zakończenia: 15.07.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne
  • Wartość zamówienia: 1 018 154,99 PLN