ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

08.08.2012 – TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II ETAP, kontrakt pn: Kontrakt 9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski realizowanego w ramach Projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”; Nr Projektu: POIS.01.01.00-00-051/08. Nr Zamówienia: JRP-253-9-9/12, oraz Zamówienie uzupełniające nr 2: Wymiana/przebudowa dodatkowych odcinków sieci wodociągowej (etap II) oraz budowa dodatkowych kanałów bocznych w miejscowości Tarnów Opolski Nr Zamówienia: JRP-253-10-4/13.

  • Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64
  • Data rozpoczęcia: 08.08.2012
  • Data zakończenia: 12.05.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne, drogowe
  • Wartość zamówienia: 10 699 765,03 PLN