ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.04.2001 – Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Mieleszyn w miejscowości Przysieka o przepustowości  Q=423 m3/d

  • Inwestor: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
  • Data rozpoczęcia: 09.04.2001
  • Data zakończenia: 29.08.2002
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia:  2 819 207,00 PLN