ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.06.2006 – Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Q śr=1700 m3/d, Q max=2600 m3/d oraz linii energetycznej SN 15 KV w miejscowości Witobel z materiału Wykonawcy z elementami dokumentacji wykonawczej

  • Inwestor: Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew
  • Data rozpoczęcia: 09.06.2006
  • Data zakończenia: 14.12.2007
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo / Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 8.128.237,25 PLN