ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.06.2008 – Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna Białogard – Kontrakt nr VIA

  • Pełna nazwa: 1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowo projektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości 30 194,70 m, oraz zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektów stacji uzdatniania wody i hydroforni w miejscowościach Rościno, Dargikowo i Kościernica. 2. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 60 662,88 m wraz z budową min. 5 kpl. głównych przepompowni ścieków, 20 kpl. sieciowych przepompowni ścieków, 35 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.
  • Inwestor: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
  • Lokalizacja: Białogard
  • Data rozpoczęcia: 09.06.2008
  • Data zakończenia: 29.10.2010
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne