ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.09.1996 – Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia dla MEGAWAT w Rogoźnie

  • Pełna nazwa: Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia dla MEGAWAT w Rogoźnie.
  • Inwestor: MEGAWAT Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 7 64-610 Rogoźno Wlkp.
  • Data rozpoczęcia: 09.09.1996
  • Data zakończenia: 14.10.1996
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 105 000,00 PLN