ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.09.2001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Św. Anny z odprowadzeniem ścieków do  miasta Leśnica wraz z infrastrukturą

  • Inwestor: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica
  • Data rozpoczęcia: 09.09.2001
  • Data zakończenia: 20.08.2002
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 2.504.382,27 PLN