ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.10.2015 – Stacja uzdatniania w Obornikach

  • Pełna nazwa: Modernizacja stacji uzdatniania w Obornikach – zmiana technologii uzdatniania wody
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.
  • Lokalizacja: Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 09.10.2015
  • Data zakończenia: 09.04.2016
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlano – montażowe / technologiczne
  • Wartość zamówienia: 13 653 421,00 PLN